Ställplats

Med mycket lugnt läge bara några meter från Storsjöns strand och med utsikt mot Oviksfjällen och Åreskutan har vi våra uppställningsytor för husbilar och husvagnar.

I anslutning till föreningens befintliga anläggningar har vi byggt den nya

Ställplats Arvesund och fortsätter med en del kompletteringar 2020.

Här finns friskvatten, elström, toalett, dusch samt tömning av gråvatten och latrin.

Vi har källsortering för avfall.

En vandringsled går från ställplatsområdet längs Storsjöns strand.

Ställplatsbesökare har rabatterat entrépris i ArveMuseet sommartid.

Servicen kan användas även utan övernattning till ett lågt specialpris ("kortstopp").

Tillgänglig hela året, dock med rervation för begränsad snöröjning.

Följ lokal skyltning om lämplig uppställning, service och betalrutiner.

Övernattning                                  200 kr (20 €)

           (inkl el och övrig service)

Service vid kortstopp                 50 kr  (5 €)

           (WC/dusch/latrin/vatten)

  © Föreningen Bevara Ångaren Östersund 2017