S/S Östersund

S/S Östersund


Byggd 1874 på Oscarshamns mekaniska verkstad för 60,000 kronor. Transporterad i delar sjöledes till Sundsvall, därefter transport på vinterföre med häst till Östersund för ihopmontering.1886 byggdes överbyggnaden om och båten förlängdes 10 fot.

1903 ytterligare ombyggnad med ny panna och maskin från Härnösands mekaniska verkstad. Båten gick i trafik till 1963 när konkurrensen från moderna transportmedel blev för stor. Båten såldes för skrotning, men genom en ödets nyck blev detta aldrig verkställt. Efter ett antal år upplagd i en vik i Arvesund inköptes båten av en för ändamålet bildad förening, Föreningen Bevara Ångaren Östersund, varefter renovering genomfördes så att den ånyo kunde tas i trafik 1989.


Upplev Storsjön med öar och vacker omgivning, se utsikten mot fjällvärlden från en mer är 140-årig ångbåt, en av sveriges äldsta ångfartyg i passagarartrafik.


Båten går i turist- och chartertrafik med utgångspunkt i första hand från hemmahamnen i Arvesund men även från andra bryggor i Storsjön.


Trafiken börjar i juni och pågår in i september.  

Information om turer och bokningar, kontakta oss under fliken Kontakt.

Ni kan abonnera båten till er fest, möte eller bara för en tur på Storsjön. Eller följ med på någon av våra ordinarie turer under sommaren.


Ångaren Östersund tar 95 passagerare, varav 60 personer samtidigt sittande till bords.


Vi erbjuder servering ombord med kaffe med smörgås och måltider. Vid abonnemang kan kompletta middagar serveras efter önskemål.Välkommen ombord!Specifikationer


Mått: 25,16, bredd 4,56, djup 2,00 meter.

Maskin:  2-cylindrig compound på 120 hk

Marschfart:  ca. 8 knop.

Byggår:  1874

Ägare: Föreningen Bevara Ångaren Östersund

S/S Östersund in action!