Hem

Teknikdagen 17 juli inställd

Aktivitetsdag 31 juli

P.g.a. covid-19 kunde inte planeringen av teknikdagen 17/7 hanteras. Lättnaderna i restriktionerna gick inte att förutse med sådan säkerhet att planeriangen kunde försvaras.

Förut rubricerad "Hobbyfordonsdag" 31/7 genomförs som Aktivitetsdag med bland annat racerbåtar och ångbåtsturer med SS Östersund och visning av SS Hebe som är under renovering. Caféet är öppet.

Entré till området 100:- (museibesök ingår)

Ångbåtstur kl 12 och kl 14   100:- (barn under 15 år gratis).

Se det modiferade Sommarprogrammet!


Så var 2020!

I det fylliga 2020-programmet tvingades vi att inställa de flesta evenemangen pga covid-19. Museet hade dock bra med besök. På caféet fungerade självservering. Hela 900 övernattningar på ställplatsen för husbilar innebar ökning 50% !


Hur blir 2021?

Pandemin pågår ännu. Ingen vet hur länge och exakt hur man bör förhålla sig till den.

Många evenemang i vårt preliminära sommarprogram 2021 har redan inställts.

Teknikdagen 15/7 kan inte hållas, se ovan.

Den annonserade Hobbyfordonsdagen 31/7  ersätts med en Aktivitetsdag samma datum, se ovan.

I sommar kan Ångbåten beses då den ligger i hamn. Den kör några turer och kan  abonneras med servering ombord.

Öppna är museum, café, vandrarhem och ställplats för husbil/husvagn. VÄLKOMNA! 

Ekonomi

Covid-19 ger starkt reducerad verksamhet men fasta kostnader är kvar. Glädjande nog kommer nya stödjande medlemmar. Vår vädjan om extra bidrag från besökare,  medlemmar, och andra har gett mycket bra respons. Föreningen tar fortfarande tacksamt emot ekonomiskt bidrag, stort eller litet.


Bankgiro 952-1949    Swish 123 551 62 81

Sommarprogram

2019

2019

Vi söker Ångbåtsmaskinist!


Behörighet för minst 88kW maskin.

Arbetet är ideellt.

Föreningen bekostar resa med tåg samt boende.

Vänligen kontakta oss vid intresse.


0640-441 68

info@angarenostersund.com

PRESSRELEASE

2021-05-11

 

Arvesund blir högskoleort

 

Föreningen Bevara Ångaren Östersund (FBÅÖ) blev 10 maj 2021 godkänd som utbildare i ångtekniskt påbyggnadsblock TF75. Utbildningen är en högskoleutbildning på 10,5 hp och syftar till behörighet som ångbåtsmaskinist.

Det finns en skriande brist på maskinister med ångbehörighet och FBÅÖ beslöt därför att undersöka om vi hade förutsättningar att genomföra utbildningen i egen regi. Det godkännande som vi nu fått från Transportstyrelsen visar att så var fallet.

Första kursen har redan börjat sina studier och praktik, vi räknar med en examen till hösten.

Mycket arbete återstår innan våra studenter får sin behörighet (som även kräver en hel del sjöpraktik) men med denna kurs är det i vart fall möjligt att förvärva den examen som är grunden för en framtida behörighet.

 

För ytterligare info

Föreningen Bevara Ångaren Östersund

Björn Wickström

bjowic@gmail.com

0761001488

Bokas under egen flik


Här har vi samlat våra bilder.

Ta en titt i vårt bildgalleri.

Stöd vårt arbete, bli medlem!

Medlemsavgift 150 kr, familjemedlemsskap 200 kr

Betala gärna till Bankgiro 952-1949