Hem


Sommarprogram

2019

2019

Vi söker Ångbåtsmaskinist!


Behörighet för minst 88kW maskin.

Arbetet är ideellt.

Föreningen bekostar resa med tåg samt boende.

Vänligen kontakta oss vid intresse.


0640-441 68

info@angarenostersund.com
PRESSRELEASE

2021-05-11

 

Arvesund blir högskoleort

 

Föreningen Bevara Ångaren Östersund (FBÅÖ) blev 10 maj 2021 godkänd som utbildare i ångtekniskt påbyggnadsblock TF75. Utbildningen är en högskoleutbildning på 10,5 hp och syftar till behörighet som ångbåtsmaskinist.

Det finns en skriande brist på maskinister med ångbehörighet och FBÅÖ beslöt därför att undersöka om vi hade förutsättningar att genomföra utbildningen i egen regi. Det godkännande som vi nu fått från Transportstyrelsen visar att så var fallet.

Första kursen har redan börjat sina studier och praktik, vi räknar med en examen till hösten.

Mycket arbete återstår innan våra studenter får sin behörighet (som även kräver en hel del sjöpraktik) men med denna kurs är det i vart fall möjligt att förvärva den examen som är grunden för en framtida behörighet.

 

För ytterligare info

Föreningen Bevara Ångaren Östersund

Björn Wickström

bjowic@gmail.com

0761001488

Bokas under egen flik


Medlemmarna kallas till ÅRSMÖTE

Lördag 22 maj 2021, kl 13:00

HamnCaféet el "Såghuset", S:a Arvesund

alternativt via telefon pga Covid19-läget.

För att deltaga via telefon anmäl detta senast 15 maj via e-post till info@angarenostersund.com  för att få  instruktioner.

VÄLKOMMEN


Så var 2020!

I det fylliga programmet för 2020 tvingade corona-pandemin oss att inställa de flesta evenemangen och båten låg kvar i hamn.

Men museet var fullt öppet, ställplats och vandrarhem tillgängliga och caféet hade självservering. Det var 900 övernattningar på ställplatsen för husbilar, ökning 50% !

Hur blir 2021?

Pandemin pågår ännu. Ingen vet hur länge och hur vi bör förhålla oss till den. Vi har ändå satt ett sommarprogram i stil med vad vi brukar ha. Texten ”Preliminärt” i rubriken är fullt motiverad. En rad punkter är osäkra vad gäller genomförandet.

Om båten inte körs så ska den ändå kunna beses i hamnen. Museet blir öppet och om möjligt caféet. Vandrarhem och grannhus kan hyras. Ställplatserna för husbilar/husvagnar är fullt öppna och den populära vattenleken för barn vid museet finns kvar. Härda ut och se fram emot ljusare tider! Följ läget här på hemsidan.

Ekonomi

Pandemin drabbade ju föreningen 2020 med starkt reducerad verksamhet men fasta kostnader var kvar. Glädjande nog tillkom nya stödjande medlemmar och en vädjan om extra bidrag från medlemmar, besökare och andra bidragsgivare hörsammades fantastiskt bra.

Föreningen tar fortfarande tacksamt emot ekonomiskt bidrag, stort eller litet.


Bankgiro 952-1949    Swish 123 551 62 81

Här har vi samlat våra bilder.

Ta en titt i vårt bildgalleri.

Stöd vårt arbete, bli medlem!

Medlemsavgift 150 kr, familjemedlemsskap 200 kr

Betala gärna till Bankgiro 952-1949