Hem

Vi söker Ångbåtsmaskinist!


Behörighet för minst 88kW maskin.

Arbetet är ideellt.

Föreningen bekostar resa med tåg samt boende.

Vänligen kontakta oss vid intresse.

0640-441 68

info@angarenostersund.com

PRESSRELEASE

2021-05-11 

Arvesund blir högskoleort

Föreningen Bevara Ångaren Östersund (FBÅÖ) blev 10 maj 2021 godkänd som utbildare i ångtekniskt påbyggnadsblock TF75. Utbildningen är en högskoleutbildning på 10,5 hp och syftar till behörighet som ångbåtsmaskinist.

Det finns en skriande brist på maskinister med ångbehörighet och FBÅÖ beslöt därför att undersöka om vi hade förutsättningar att genomföra utbildningen i egen regi. Det godkännande som vi nu fått från Transportstyrelsen visar att så var fallet.

Första kursen har redan börjat sina studier och praktik, vi räknar med en examen till hösten.

Mycket arbete återstår innan våra studenter får sin behörighet (som även kräver en hel del sjöpraktik) men med denna kurs är det i vart fall möjligt att förvärva den examen som är grunden för en framtida behörighet.

 

För ytterligare info

Föreningen Bevara Ångaren Östersund

Björn Wickström

bjowic@gmail.com

0761001488

Bokas under egen flik


TACK till alla besökare under sommarsäsongen 2021


Museet stängt

men besök kan bokas för större grupper.


Ångaren Östersund

Kan beses i hamn. Inga flera planerade turer i år men kan abonneras.


Övrigt 

Vandrarhem, grannhus och ställplatser

för husbil/husvagn är fullt öppna

resten av året.Något om  2021

En Aktivitetsdag den 31 juli blev mycket lyckad med ca 300 besökare.

Ställplatsen får överlag mycket positiva kommentarer från gästerna.


Ekonomi

Covid-19 ger starkt reducerad verksamhet men fasta kostnader är kvar. Glädjande nog kommer nya stödjande medlemmar. En vädjan om extra bidrag från besökare,  medlemmar och andra ger bra respons. Föreningen tar tacksamt emot ekonomiskt bidrag, stort eller litet.


Bankgiro  952-1949     Swish  123 551 62 81

Tel  072-504 41 68, 0640-441 68 


Här har vi samlat våra bilder.

Ta en titt i vårt bildgalleri.

Stöd vårt arbete, bli medlem!

Medlemsavgift 150 kr, familjemedlemsskap 200 kr

Betala gärna till Bankgiro 952-1949