Ställplatskarta

Vandringsled

Storsjön

Servicehus

ArveMuseet

Grannhuset

Kontor

Café

Vattenlek

Ångarhamn

© Föreningen Bevara Ångaren Östersund 2017