Om

1982 tog några Arvesundsbor initiativet att försöka rädda S/S Östersund innan det var för sent. Föreningen Bevara Ångaren Östersund bildades varefter båten inköptes till föreningen. 1983 byggdes en slip på vilken båten drogs upp. En omfattande renovering utfördes så att S/S Östersund år 1986 ånyo kunde sjösättas. Flera tusen timmar har använts till att renovera båten från skrotningsskick 1982 till det skick hon har idag.

 

Medlemskap - Gåvobrev

Om Ni känner för att delta i vårt arbete med att rädda gammal teknikkultur finns möjlighet att bli medlem, skänka pengar, material eller arbete, att köpa aktiebrev/gåvobrev samt att bidra på annat sätt.

 

Bli medlem

Föreningen har idag ca. 650 medlemmar spridda över Sverige och utomlands.

 

Medlemsavgiften är 150 kr, familjemedlemsskap 200 kr

Betala gärna till

 

Bankgiro 952-1949 (ange namn, adress och e-postadress, tack)

 

Aktie-& gåvobrev

Vill du ge bort en gåva eller ge oss ett extra stöd så kan du köpa vårt aktie/gåvobrev för 100 kr (privatpersoner) eller 1000 kr för föreningar/företag. Detta är även en fin present till någon som du vill uppmärksamma.

 

Petrus Sandberg minnesfond

Petrus Sandberg kom med i gänget 1987 när han som pensionär hade flyttat till Hallen. 1986 var merparten av ångarrenoveringen klar med sjösättning och provkörning. Ännu återstod mycket jobb innan båten kunde besiktas. Vid årsmötet 1987 framfördes frågan hur det kvarstående arbetet skulle finansieras. Petrus som deltog i mötet erbjöd sig att "jaga fram" det som fattades. Ett symboliskt aktie/gåvobrev togs fram och med detta åkte Petrus runt till Jämtlands företagare, föreningar och till privatpersoner. Med hjälp av dessa insamlade pengar till material och i stort sett ideellt arbete kunde båten sen göras klar för besiktning 1989. Petrus ingick även i besättning och styrelse fram till sin död 1997. Som en hyllning till Petrus bildade hans vänner i Hallen, Petrus fond. Gåvor till fonden ska användas till underhåll av Ångbåten Östersund.

 

Trafik

Båten passagerarbesiktigades 1989 och går sedan i trafik varje sommar. Säsongen är från juni och pågår in i september. Verksamheten bygger dels på turer arrangerade för allmänheten, dels på abonnerade turer.

 

Museum, hamncafé & vandrarhem

I anslutning till hemmahamnen finns Såghuset med personalutrymmen, arkiv, hamnkontor, förråd och vandrarhem. Övervåningen används som utställnings- och samlingslokal.

ArveMuseet ligger i en nybyggd museihall på 1 000 kvm och återspeglar sjöfart- och teknikutvecklingen under senare 1800-talet och början av 1900-talet.

Under sommaren är vårt Hamncafé öppet där du kan äta hembakat bröd och dricka nykokt kaffe. Vi har även en gästhamn där du som beökare kan ankra om du kommer sjövägen för ett besök hos oss.

 

Föreningen tackar alla för sitt stöd och hoppas på fortsatt stöd för vårt arbete.

Föreningens styrelse

 

Ordförande Håkan Röstlund

 

Sekreterare Merja Halonen

 

Kassör Fred-Olof Bergqvist

 

Ledamot Åke Granlöf

 

Ledamot Eva Eriksson

 

Ledamot Martin Nilsson

 

Ledamot Örjan Bergqvist

 

Ledamot Lars-Eric Jansson

 

Ersättare Jan Nordberg

 

Ersättare Karin Westman

 


Stöd vårt arbete, bli medlem!


Medlemsavgift 150 kr, familjemedlemsskap 200 kr
Betala gärna till Bankgiro 952-1949

 

© Föreningen Bevara Ångaren Östersund 2017